John Forbes Nash Jr.

(1928 június 13 – 2015 május 23)

A Nobel díjjas matematikus élete a középkori asztrológia szemszögéből
(Egy csodálatos elme c. film 2001)


Ez a cikk asztrológiai előképzettséget feltételez.

Az írás célja a különféle fogalmak és technikák részletes ismeretetése nélkül bemutatni a középkori asztrológia megközelítését és használatát.

Született: 1928. június 13. 7:00, Bluefield, West Virginia
Meghalt: 2015. május 23. Közlekedési balesetben feleségével együtt New Jerseyben

Életének kiemelkedő motívumai:

 • Magányos és befelé forduló kisfiú, a szociális készségek hiánya jelent meg.
 • 1949 doktori tanulmányai és dolgozata, amelyért később Nobel-díjat kapott.
 • 1951-1959 az M.I.T. matematika fakultásán dolgozott.
  • 1956 Nash szülei megtudták, hogy viszonya van Eleanorral és, hogy van egy fia.
  • 1957 februárjában Nash feleségül vette Aliciát.
  • 1958 ősze Alicia várandós.
  • 1959 elején Nash mentális állapota nagyon megzavarodott, paranoiás skizofrénia jelei mutatkoztak meg nála. Elvesztette állását a M.I.T. 1959-ben.
 • A betegsége miatt a következő két évtizedben gyakorlatilag munkaképtelenné vált – felesége továbbra is támogatta, úgy tűnt, elveszett a világ számára, társadalomból kivonult és ideje nagy részét a Princeton matematikai tanszékén töltötte.
 • 1969 körül visszatért viszonylag mérsékelt viselkedése, elkerülte a kórházi kezelést, fokozatosan újra kezdte a matematikai kutatásokhoz, lemondott téveszméiből fakadó hipotéziseiről.
 • 1994-ben megkapta a játékelmélet terén elért kiemelkedő eredményeiért a közgazdasági Nobel-díjat kapott.
 • 2001 júniusában újraházasodtak Aliciával, akivel sok éven át hűséges maradt hozzá.
 • 2015 május 23-án 86 évesen Nash és felesége, Alicia de Lardé Nash meghalt egy autóbalesetben otthona közelében.

A hivatalos születési időpontra – 7:00 órára felállított képlet:

A belelkesülés pillanata

Ahhoz, hogy a megfelelő képletből induljunk ki, meg kell határoznunk a belelkesülés pillanatát, azt a pillanatot, amikor a régiek szerint – a testünk és halhatatlan részünk összekpcsolódik a születésünk körül. Ez a belelkesülési képlet lesz az „igazi” képlet, amiből helyes megállapításokra juthatunk. A középkori asztrológia gyakorlatában ezt három dolog segítségével állapíthatjuk meg:

 1. A születés környezettanulmányával – ez ritkán áll rendelekezésünkre, ebben az esetben sem.
 2. Az ascendens férfi/női fokainak ismeretéből – A Rák jegyének 12-23 fokai férfi születésű fokok tehát ebben a tartományban keresgélhetünk először.
 3. A születést megelőző teli- vagy újhold képlet segítségével.

A megadott születési időpont 7:00 reggel. Az aszcendens Rák 17 fok. A születést megelőzően telihold volt, ez egy nappali képlet, mert a Nap a horizont felett helyezkedik el. Ezért a Nap felett méltósággal rendelekző égitestek jöhetnek szóba, mint a születéshez kísérő égitestek egyike. A Nap felett méltósággal bírnak:

Merkúr – jegyúr
Jupiter – triplicitás úr
Szaturnusz – triplicitás úr
Vénusz – terminus úr
Mars – arculati úr

Következő lépésként meg kell vizsgálnunk, hogy a születés megadott időpntjában a fenti égitesteknek van-e fokazonosága az aszcendenssel vagy az MC-vel. A születési képletben ezeknek az égitesteknek a fokszámai:

Merkúr – 12 fok
Jupiter – 1 fok
Szaturnusz – 15 fok
Vénusz – 17 fok
Mars – 20 fok

A 7:00 órás születési képletben az aszcendens Rák 17 fok, az MC Kos 0 fok. Első körben a belelkesülési képletet keresve a legközelebbi intervallumban a 12-23 fokok között keressük a megfelelő időpontot, hiszen ezek a Rák férfi fokai. Tehát a 7:00 óra elvileg ez jó is lehetne, mert a 17 fok azonos a Vénusz 17 fokával, amely kísérő égitest lehet. Vissza tudnánk léptetni az aszcendenst egészen a Merkúrral való együttállásig 12 fokra és az is egy lehetséges belelkesülési képlet lehetne, 6:36-os idővel. Szóba jöhet még a Rák 15 fokos aszcendens is Szaturnusszal való fokazonossággal 6:50-es idővel. Még a 7:03-as idő is szóba jöhetne, de ezt már inkább valószínűtlen egyéb szempontok miatt.

A Halál vizsgálata, mint a belelkesülés megerősítése

Melyik születési idő jelez halált a 86. életévben?

A következő lépésben le kell ellenőriznünk, hogy melyik időpont jöhet egyáltalán szóba, mint lehetséges belelkesülés. Ezt legjobban a halál időpontjával tudjuk megtenni. A halál időpontja: 2015. május 23-án 86 évesen.

Következő lépésben azt kell megvizsgálni, hogy az adott képletben van e lehetséges kilépési – a tényleges halál időpontjára. Ezt a középkori asztrológiában direkciós módszerrel nézzük meg, az ún. Hyleg és Anaréta égitestek megállapításának segítségével.
A Hyleg az életadó a középkori asztrológia szabályai szerint ebben a képletben a Hold, az Anaréta az életet elvevő pedig a Merkúr. A szoftver ebből már könnyen megmutatja nekünk, hogy igen, van életív direkció a 86. betöltött életévben. Olyan direkciót kell látnunk, ahol az Anaréta kapcsolódik a Hyleghez/Asc/Mc -hez

6:36 – nincs lehetséges halálidőpont a 86. életévre

6:50van lehetésges halálidőpont a 86. életévre

7:00 – nincs lehetséges halálidőpont a 86. életévre

7:03 – nincs lehetséges halálidőpont a 86. életévre

Maximális élethossz megállapítása
Rendben, tehát van egy lehetséges belelkesülési időpontunk: 6:50. Ellenőrizzük le, hogy ezzel a képlettel John Nash élhet–e min. 86 évig, hiszen, ha a képlet eleve ezt nem teszi lehetővé, azaz azt mutatja, hogy a maximális életév ennél kevesebb, akkor az megerősítené, hogy nem jó a kiinduló képlet.

A középkori asztrológiában a maximális életévek kiszámításának módszertanával meg kell keresnünk az Alcocodent, amely a maximális életévek adója. Ebben a képletben a Jupiter lesz az életévek adója. A Jupiter sarokházas erővel 79 évet tud adni és ehhez az aszcendenssel való együttállása révén a Merkúr hozzájárul 20 évvel. A Jupitert nem támadja ártó égitest és nem áll együtt a leszálló holdcsomóponttal sem, ami miatt le kellene vonnunk éveket, ezért a végeredmény 79+20=99. Ez tehát megerősíti azt, hogy a belelkesülési időpont jó lehet.

Nézzük meg, hogy mit mutat ez a képlet a halál módjával kapcsolatban?

A középkori asztrológiában létezik két fontos ún. részesülési pont, amelyet a halál vizsgálatánál használunk. A Halálból részesülés pontja, amely a halál ösvényére való lépést jelzi, illetve a Gyilkos planéta pontja, amely magáról a halálról szól. A képleten kívül láthatóak a részesülési pontok, a piros Ha és a Gy pontok jelzik ezeket.

A Halálból részesülés pontja: Mérleg 1 fok, ura a Vénusz, almutenje (a legmagasabb pontszámmal felette uralkodó égitest) pedig a Szaturnusz.
A Gyilkos planéta pontja: Rák 15 fok ura és almutenje a Hold

A halálból részesülés pontja, azaz a halál ösvényére lépés
A Mérleg, kardinális jegy, azaz gyors. A halál ösvényére lépés, gyors. A halálból részesülés pontja a 4. házba esik, a 4. ház pedig az otthonnal/hazával kapcsolatos. A halálból részesülés pont ura a Vénusz a 12. házban jobb esetben elvonulás, rosszabb esetben kórházzal kapcsolatos, de a Vénusz jótevő és javul is, tehát inkább itt kellemesebb távolmaradásról van szó. Ezen kívül a Vénusz uralja a 11. házat, a barátok segítők, szerencse és társadalmi élet dolgait, illetve a 9. ház almutene is, amely az utazások, a külföld háza. A Vénuszt könnyű aspektussal támogtaja a Hold-Mars a 10. házból, amely a karriert és azzal kapcsolatos elismerést jelzi, a Nap, amely a 2.ház – pénzt jelzi, illetve a Szaturnusz – a feleséget jelöli. A Vénusz az Ikrek jegyében átlagos sebességet jelez a halál ösvényére vonatkozólag.

A halálból részesülés pontjának almutene a Szaturnusz. A Szatunrusz a 6. házban van a betegségekkel/alkalmazotakkal kapcsolatos. A Szaturnusz retrográd, tehát valamilyen visszatéréssel, visszafelé mozgással kapcsolatos dologra utalhat. A Szaturnusz ezen kívül uralja még a 7. házat, azaz a házastársat és 8. házat a halál házát is. A halál ösvényére lépés tehát összefüggésben van a házastárssal, esetleg valamilyen betegség is megjelenhet. A Szaturnusz együtt áll a leszálló holdcsomóponttal, amit szerencsétlenséggel is kapcsolatba hozhatunk, mindenesetre egy negatív hatás. A Szaturnusz aspektussal kapcsolódik a Vénuszhoz, amelyről megállapítottuk, hogy a 11.ház – társadalmi élet, szerencsével kapcsolatos és utazással, a 9. ház almuteneként. A Nappal való aspektus révén pedig megjelenik újra a 12.ház és a 2. ház, amely az ingóságokkal, pénzzel kapcsolatos. a A Szaturnusz a Nyilasban pedig méltóságában van, azaz ártóként fájdalmas, de nem szándékos erőszakos folyamatra utal, sebességét tekintve pedig a Nyilas se nem gyors, se nem lassúnak jelzi az ösvényt magát.

Ezek mind megjelennek a halál ösvényére lépés motívumában – azaz távolmaradás, utazás, feleséggel, valamilyen szerencse vagy társadalmi élet kapcsán, amelyben pénz is megjelenik, szerencsétlenség, visszatérés, otthon. Gyors, illetve közepes sebességű folyamat.

Mit tekinthetünk a halál ösvényére lépésének John Nash esetében?

Közvetlenül a halála előtt, Nash Norvégiába utazott feleségével (7.ház feleség és 9.ház külföld), hogy átvegye az Abel-díjat (11.ház szerencse, társadalmi elismerés), amely a matematika világában az egyik legrangosabb kitüntetés és pénzdíjal is jár (2.ház pénz). Távol az otthonától (12.ház tengerentúl), illetve az onnan történő hazatérést (4.ház – otthon, haza) tekinthetjük John Nash életében a halál ösvényére lépésnek.

Mit mutat a halál körülményeiről a Gyilkos planéta pontja?

A gyilkos planéta pontja Rák 15 fok ura és almutenje a Hold. A Rák kardinális jegy, tehát gyors folyamatot ír le. A gyilkos planéta pontja együtt áll a Merkúrral a 12. ház urával, amely szintén a 12. házban áll. A 12. ház az elvonulás, rabság mellett a sérülésekkel is kapcsolatos. Ura a Hold a Kos kardinális jegyében, azaz ez is gyors folyamatot mutat. Már két jelzésünk van a gyors halálra. A Holddal együtt áll a az ártó Mars, de javul, mert saját jegyében áll, azaz a halál a Mars elveivel való összefüggést jelez. A Mars az energia, kűzdelem, amelyhez az „ütközést” is magába foglalja: megjelenik benne az energia, a gyors energia, amely az aszcendenst támadó égitest is egyben. Sőt, a gyilkos planéta pontja nehéz aspektusban van a Marssal, amelyet a Hold segít közvetíteni. Azaz újra megjelenik a Mars a nehéz aspektus révén, így már erőszakosabb, hirtelen dologról van szó. A Mars révén az 5. ház témái is megjelennek, mivel az 5. házcsúcs a Skorpió jegyébe esik és a Skorpió ura a Mars: öröm, szórakozás területe és a közepes utazások. A Mars a 7. ház egzaltásiós úra is, tehát a feleség is megjelenik. Ezt megerősíti az is, hogy a Holdnak (gyilkos planéta pontjának ura) könnyű aspektus van a Szaturnusszal, amely a 7.ház, azaz a házastárs és 8. ház halál ura is egyben. Itt megjegyezhetjük, hogy a 8. ház – halál témájának azonos az ura a házastársat jelző 7. házzal, tehát a halál, veszteség egyszerre jelenik meg a házastárssal. A Szaturnusz a 6. házban áll és behozza a betegség vagy alkalmazott témáját is. Az alkalmazott – Szaturnusz, aki segíti a visszatérést retrográd mozgása megjelenítőjeként, mint lehetséges értelmezés. A Gyilkos planéta ura és almutene a Hold – egyetlen nehéz aspektussal kapcsolódik a Merkúrhoz. A Merkúr a 12.ház és 3.ház ura. A 12. házhoz a bezártság mellett a már említett sérülések a 3. házhoz a közlekedés, helyváltoztatás, rövid egy-két napos utazások tartoznak.

Hogyan halt meg John Nash?
Nash és felesége autóbalesetben (kisebb utazás) a New Jersey Monroe Township elágazásnál halt meg, az otthonuk közelében, Norvégiából hazaérkezésükkor. A taxi (alkalmazott), amely hazavitte volna őket a védőkorlátnak ütközött. Haláluk gyors volt – egyszerre, együtt haltak meg, kirepültek az autóból, vélhetően nem volt a biztonsági övük becsatolva és azonnal meghaltak. A fenti megállapítások és levezetés úgy gondolom, hogy nagyon találóak John Nash halálának körülményeire.

John Nash elméje a középkori asztrológia megközelítésében

Most hogy meghatároztuk a belelkesülés idejét, amelyet a halál körülményeinek vizsgálata alátámasztott nézzük meg a következő legfontosabb jellemzőt, John Nash zsenialitását és a mellette párhuzamosan jelenlévő paranoid skizofréniáját. Egyike azon keveseknek, akik két évtizeden át olyan mélypontra került, ahonnan a pszichiáterek megközelítése szerint szinte lehetetlen visszatérni, de mégis visszatért a társadalomba és annyira „meggyógyult”, hogy képes volt dolgozni és az életét a „normálisan” élni.

Különlegessége volt, hogy a matematikában nem specializálódva, hanem többféle különböző területen ért el komoly áttörést. Előbb jött rá sokszor a megoldásra és csak utána próbálta levezetni, hogyan lehet eljutni oda. A paranoid skizofréniája nem gyógyszerek vagy kezelések hatására javult, hanem egyszer csak magától, egyik pillanatról a másikra, orvosok által érthetetlen módon. Itt meg kell jegyezni, hogy a középkori asztrológiában a zsenialitás mást jelentett, mint korunkban. Az elme bizonyos aspektusait vizsgálták, hogyan működik, mennyire van egyensúlyban az érzelem és gondolat stb.

Az elme fő jelölői a Hold (befogadás, érzékelés), a Merkúr (értelmezés, kifejezés), és a Nap (Igazság).

A Hold a befogadásáról megállapítható, hogy a Hold fázisa szerint (víz elemű) érzelmi biztonságra van igénye, vagy érzelmileg közelít meg dolgokat. A Kos tüzes jegye pedig szabadágra, hogy ő döntse el, hogy mi az amiből ő ezt meríteni kívánja, tudja hogy mit akar elérni, nem akar alkalmazkodni, meghatározza, mi a fontos, fókuszál. A tűz elem, pedig a dolgok értelmét keresi az ideákhoz kapcsolódik. Maga a befogadás, a kardinális jegy, gyors.

A Hold jegyurának a Marsnak az elve pedig az energia, küzdelem. A Mars saját jegyuralmában javul, küzdő erővel ruházza fel a Holdat, felpörgeti, akarattal. Ez a Mars egyszerre ártó égitestként – nappali képlet révén a Mars a nagyobb ártó – támadja a Holdat. A paranoid skizofréniának különböző szintjei vannak – nála felborult a tér, idő, valóság hétköznapi érzékelése, az érzékelés, ami a Holdhoz köthető. Sőt támadást, cselszövést, összeesküvést (Mars) képzelt egyszerű dolgok mögött, mint pl. egy újságcikk, számsorok elemzésében vagy akár egy Mozart szimfóniában.

A Mars a Holdtól mindössze egy fokra van, azaz nagyon közel, de még önmagában nem indokolja Nash állapotát. Ehhez másra is szükség van, méghozzá a Merkúrnak is valamilyen módon problémásnak kell lennie. A Merkúr az értelmezést jelölő égitest szintén érzelmi alapú, vizes jegye révén, azaz érzelmi biztonságra törekszik a befogadott dolgok értelmezésében, illetve megjelenik az igény, hogy valalki mondja meg, hogyan értelmezze a dolgokat, hogy biztonságban érezze magát. Maga a Merkúr az aszcendenssel való együttállása révén sarokházas, azaz 100%-os erővel képes megnyilvánulni, azonban a a Merkúr a 12.házban áll (bezártás, rabság, súlyos betegségek) és ez képes Nash életében teljes erővel megnyilvánulni, hiszen, ami az aszcendenssel együttál, az a szülött életének szerves része, hiszen az önmagát jelöli. Ez a Merkúr pedig nem csak a 12.házban áll, hanem a 12.házat uralja is, mivel a 12.ház csúcsa az Ikrek jegyébe esik és az Ikrek ura a Merkúr. Tehát Nash életének szerves része a 12.ház témájának megtapasztalása és mindez a Merkúrral az elme egyik fő jelölőjével összefüggésben.

A Merkúrnak valójában csak egy aspektusa van, mégpedig a Holddal való nehéz aspektus, amelyről azt mondhatjuk, hogy az érzékelés és az értelmezés között nehézség áll fent vagy másképp az érzékelés, befogadott dolgok nehezen kapcsolódik az értelmezéshez, feldogozáshoz. A Hold viszont képes a Mars ártó sugarait közvetíteni a Merkúr felé, ha nincs is meg a pontos kapcsolat.

Mind a Hold, mind a Merkúr egyaránt erősen képesek megnyilvánulni életében. Erős és gyors a befogadás, érzékelés és erős és gyors az értelmezés.

A viselkedés vizsgálata, milyennek látja a külvilág?

Az aszcendenssel együtt álló vagy az 1.házban égitestek képesek a viselkedést moderálni. Ebben az esetben a Merkúr, amely a 12. házban áll jelzi, hogy a külvilág milyennek tapasztalja Nasht. Visszavonultnak, gondolataiba merítkezőnek. Tehát a Merkúr az elsődleges viselkedés szignifikátor, de mellette van egy kiegészítő elsődleges szignifikátor, amely a Merkúr/Hold -hoz kapcsolódoó égitestek közül lesz az egyik. Ez pedig nem lehet más, mint a Mars, mivel ő az egyetlen nem fényadó, amelyik aspektussal Holdhoz/Merkúrhoz kapcsolódik. Tehát milyennek látják a világ a visszavonultságon kívül még Nasht? Marsikusnak. „Erősen versengő, gyakran tartózkodó, barátságtalan másokkal, különc” – így írja le Nasht életrajz írója, Sylvia Nasar

Elmebeli problémára utalás

Az elmebeli probléma egyik feltétele az, hogy a képlet napszaka szerint erősebb ártó égitest kapcsolatban legyen az aszcendenssel, Holddal, Merkúrral. Ez a szempont teljesül, mivel a Mars minden érintettel kapcsolatban áll. Erre csak rátesz egy lapáttal az, hogy a Merkúr ennyire szorosan kapcsolódik a 12. házhoz.

Ilyenkor szükséges megnézni, hogy a Holdhoz a Vénusz vagy a Jupiter kapcsolódik-e, ha kapcsolódik legerősebben. Amennyiben a Vénusz, akkor a probléma megoldásához lelki/szellemi megoldás szükséges, illetve a probléma maga lehet egyfajta „megszállottság”. Nash képletében a Hold a Vénuszhoz szorosabban kapcsolódik. Ha a Jupiterhez kapcsolódna, akkor a probléma megoldása fizikai gyógyszerekkel vagy beavatkozással lehetne orvosolni.

Fontos megjegyezni, hogy mivel a Hold távolodik a Marstól, ezért Nash életében ez az ártó hatás csökkennő tendenciát mutat az életének előrehaladtával. A Hold a Naphoz közeledik szextil aspektussal, amely jótevő égitest, tehát ez utal arra, hogy Nash élete végül jobb lesz.

A középkori asztrológia használja a firdariák rendszerét, amely az ember életétnek adott szakaszait meghatárzott módon egy-egy égitesthez köti, attól függően, hogy a szülött nappal vagy éjjel született-e. Ezen firdariák rendszerében vannak nagyobb, 10 év körüli (fő) időszakok és azokon belül rövidebb 1-2 éves (al)időszakok. Itt igazán érdekes dolgokat találunk!

Hogyan alakult Nash betegésge az időben?

1959 – től romlott az állatpota, 20 éven át szenvedett kiemelten paranoid skizofréniájától, de leginkább az első 10 év volt igazán súlyos. A második 10 évben fokozatosan jobban lett, tért vissza a munkájához.

A firdaria vizsgálatakor látjuk, hogy Nash 1959 júniusától a Hold főfirdarába lépett, amely 9 évig tartott az életében 1968-ig. Az aszcendenst uraló Hold, amely egyben az érzékelés égiteste és amely támadva van a Mars által és nehéz aspektusban a 12.ház urával a Merkúrral és könnyű aspektusban a Szaturnusszal a másik ártóval. Ahogy fent megállapításra került Nash paranoid skizofréniájának meghatározó égiteste a Hold és aspektusai. Nash állapota tű pontosan a Hold főfirdaria beköszöntével kezd rohamosan romlani és mélypontjára jutni!

Az ezt követő Szaturnusz főrirdaria, amely 1968 júniusától 1979 júniusáig tart már nem ilyen terhelő és vissza is tér lassan az életbe. Ez sem egy könnyű időszak, hiszen ez is az ártó Szaturnusz égisze alá tartozik, de a Szaturnsz számára mégiscsak a kisebb ártó és erejét tekintve is sokkal gyengébb, mint a Mars.

A hírnév vizsgálata

A hírnév vizsgálatánál a Napot vizsgáljuk. Ha sarok vagy követő házban áll, vagy kapcsolatban van az MC-vel akkor van hírnév jelzés, amit más dolgoknak is alá kell támasztania. Habár Nash Napja a hanyatló 12.házban áll, kvadrátolja az MC-t. A Nap aspektusai mutatják, hogy milyen a szülött híre. A Nap aspektus kapcsolatban van a Holddal, Vénusszal, Marssal, Jupiterrel és Szaturnusszal. A legszorosabb aspektus a Hold, aztán a Mars, Vénusz, Szaturnusz végül a Jupiter. Tehát mind a két jótevővel és mind a két ártóval kapcsolatban van. Tehát a hírneve vegyes. Jó híre is van és rossz is. A Mars révén, mivel a Mars javul, harcias, küzdőszellemmel megáldott, nem szimpatikus, de becsülendő az erőfeszítése. A Vénusz habár jótevő, de nincs méltósága, azaz peregrin és még a Szaturnusz által sújtott a 12.házban arra utal, hogy titkos kapcsolatairól és vonzalmairól, azok sikertlenségeiről is tud a világ, amely inkább hírhedtségéhez tesz hozzá. A Szaturnusz ártó és peregrin égitestként, amely a nappal nehéz aspektussal kapcsolódik a Szaturnusz nehezebb oldalát erősíti fel, az elnyomó, diktátori oldalt. A Hold elve pedig a létrehozás, amely a Marssal és Jupiterrel együtt a 10.házból a hivatásban való létrehozás, gyarapodás, tágítás és küzdés oldalát hozzák be a hírnév viszgálatába.

A hírnevének az eredete pedig a Nap diszpozitora, a Merkúr. A hírnevének eredete az elméje, és egyben a 3.ház uraként az ismerete, azaz tudása, illetve a 12.ház uraként a súlyos betegsége, visszavonultsága.

Mikor írta meg életének fő munkáját, amiért Nobel-díjat kapott?

1949-ben Merkúr főfirdaria, Hold alfirdaria alatt. Pont a két elme szignifikátor időszakában! Amikor a két elmeszignifikátor erős volt és jól működtek, mert nem a támadott Hold volt a főszereplő, hanem a Merkúr, amely s szerencséből részesülés pontjával a földi siker jelzőjével is könnyű aspektusban van.

A Hivatás vizsgálata

A hivatás vizsgálatánál meg kell nézni, mely égitestek sarokházas erejűek, és kapcsolódnak az aszcendenshez/1. házhoz vagy 10. házhoz. Az aszcendenssel együtt álló Merkúr biztosan nagyon nagy szerephez jut, hiszen ez az egyik legkiemeltebb pozíció. A 10.házban a karrier és hivatás házában áll a Mars, Hold és Jupiter. Ha egy házban több égitest is áll, akkor rendszerint a házcsúcshoz a legközelebb álló a legfontosabb, kivéve ha a házat uraló égitest is bent áll a házban, mert akkor az lesz a legfontosabb. A 10. ház csúcsa a Halak jegyébe esik és ura a Jupiter. A Jupiter bent áll a 10. házban igaz, hogy utolsó a sorrendiségben, de a leírtak miatt mégiscsak a Jupiter lesz a legfontosabb égitest a három közül.

Merkúr és Jupiter a két legmarkánsabb égitest. Mindkét égitest kapcsolatban van a tudással, a tudás megszerzésével, átadásával, a Merkúr hétköznapibb szinten, míg a Jupiter az igazság keresésben a magasabb akadémiai tudással függ össze. Ha ezen túl megnézzük, hogy mely házakat uralja ez a két égitest, akkor láthatjuk, hogy a Merkúr a fent leírt 12.ház mellett a 3.házat a tanulással, elemi ismeretekkel és kommunikácóval függ össze, míg a Jupiter a hivatás mellett a 9. házat is uralja, amely a felsőbb oktatással, Isten keresésével kapcsolatos.

A középkori asztrológia szabályai szerint, ha ártó égitest kapcsolódik a 10.házhoz az problémákat jelezhet a karrierben. A Mars jelzi a veszély és pusztulás lehetőségét a hivatással kapcsolatban. Ez a Mars javul, jól érzi magát, de ettől még tud problémát okozni és okoz is, főkét hogy erejét tekintve erősebb, mint a Jupiter vagy Merkúr.

Érdekes továbbá az is, hogy a Merkúr együtt áll egy fok távolságra a Szíriusz csillaggal, amelyről a következőt olvashatjuk, hogy „a hatalmas siker, amit hoz meg is égethet”, „olyan energia, amely olyan szintek elérését eredményezheti, amely lehetetlennek tűnik.” „Nagy tettekre sarkall.” (Brady’s Book of Fixed Stars)

Az hogy az aszcendens ura, a Hold is a 10. házban áll mutatja azt, hogy Nash eleve a hivatásában kereste a boldogságát.

Nash párkapcsolati élete és szexualitása

Meglepő lehet, hogy a középkori asztrológiának van eszköztára a házasság és párkapcsolati viszonyrendszerek mellett, a szexuálitás feltérképezésére is.

Első körben meg kell vizsgálni, hogy van-e „párosodási késztetés”, amit abból láthatunk, hogy az 1.ház és a 7. ház ura között van-e kapcsolat. Jelen esetben ez a Hold és a Szaturnusz és könnyű aspektussal kapcsolódnak. Tehát van, sőt erős a párosodási késztetés. Ideálisabb lenne, ha az őt jelző Hold közeledne a Szaturnuszhoz, de megvan a jó kapcsolat. A vágyat a Mars mutatja, a Mars pedig erős és javul, tehát van erős vágy/szexualitás ami kifejezésre szeretne jutni. A Mars és Vénusz közötti könnyű aspektus, illetve, hogy a Mars a 7. ház almutenje is egyben, erős és javul jelzi, hogy házasság lehetséges.

A nőkkel való kapcsolatát, illetve a házastársra utalnak a Hold aspektusai amelyet a Vénusz jótevőként támogat könnyű aspektussal, illetve a Jupiter szintén jótevőként az együttállásával, míg a Mars az erőt, küzdőszellemet jelenti, illetve a konfliktus lehetőségét.

A Vénusz jegye a házasságok mennyiségére utal, kettős jegyben több, mint egy házasságot jelez. A Vénusz mint házastárs háttréből 12. ház könnyá aspektussal támogatja az aszcendens urát a Holdat és Marsot a 10.házban a hivatás házában. Tehát a házastárs támogatja Nasht. A felszálló holdcsomóponttal való együttállása tovább erősíti a házastárs segítő vagy jelenlétének szerencsés mivoltát, aki a feladatához segíti őt. A Vénusz kétszeresen lesújtja a Nap közelsége (combusta) és Szaturnusz oppozíció. Ebből a Szaturnusz, mint ártó képes válást eredményezni, viszont a Jupiter a fényadókkal való könnyű segítő aspektusa pedig lehetővé teszi a házasság megmentését. A Szaturnusz a 7.ház és 8.ház uraként továbbá jelezheti, hogy ami a házasság vesztét okozhatja, az Nash részéről a házastárs korlátozó, határokat szabó, elnyomónak érzékelt mivoltának megtapasztalása, illetve a közös pénzügyi nehézségek – 8.ház.

A Vénusz a 12.házban – a titkok háza is, titkos viszonyokra ad lehetőséget. A Vénusz felett a Merkúr uralkodik, amely semleges égitest, azaz se nem női, se nem férfias és mivel a Szaturnusz kapcsolódik a Vénuszhoz, megjelenik a határok feszegetésének lehetősége a kapcsolati életében, méghozzá nemtől függetlenül. Az életrajz írója azt állítja, hogy vonzották a férfiak is, nem jött létre homoszexuális kapcsolata, de élete egy pontján megvádolták vele.

Házasság korai/késői? Két korai és egy késői házasságra van jelzés – 1. a Vénusz helyzeti orientalitásából fakad, tehát a Nap előtt kel fel, illetve 2. a Vénusz a képlet 4. negyedében található – ezek korai házasság indikációk. A holdfázis inkább késői házasságot jelez. A két korai jelzés erősebb, bár Nash esetében mind a két eset megtörtént, éppenséggel ugyan azzal a hölggyel.

A Hold aspektusa írja le a házastárs korát. A legszorosabb aspektáló a Mars, amely a Holdhoz képest orientális, tehát előtte kel fel és így fiatalabb társat mutat.

A házastársat jelzi továbbá a középkori asztrológiában az ún. Házasságból részesülés pontja, amely Nash estében a Bak 17 fokán van, almutenje a Mars. Ez a részesülési pont a 7.házba esik, azaz sarokházban a házastárs jelentős szerepére utal, és aspektussal kapcsolódnak hozzá a Hold és a Mars. azaz mind a küzdőszellem,energikusság és növekedési, gondoskodási erők megjelennek benne.

Nash Házassága 1957-1963 -ig tartott, majd 7 év szünet után újra összeköltöztek majd 2001-ben újraházasodtak.

Gyermekek

A középkori asztrológia megközleítésében az alábbi égitestek lehetnek gyermekáldás szignifikátorok: Jupiter, Vénusz, Hold, Merkúr (ha nem ártó), az 5. ház ura/almutene a szerencséből részesülés pontja, a gyermekáldásból részesülés pontja és diszpozitora. Ezek csak akkor tudnak gyermeket adni, ha a 10., 11., 1., 7., 5., házban állnak, lehetőleg termékeny jegyben. Az ártó égitestek ezen házakban pedig gátolni tudják a gyermekáldást.

Nash képletében a gyermekáldás szignifikátorok közül mindössze kettő ígérhet gyermekáldást. A Jupiter a 10. házban a Bikában, amely inkább termékeny jegy, illetve a szerencséből részesülés pontja a 11. házban. Igaz, hogy a Hold a 10. házban áll, de terméketlen jegyben és ott van az ártó Mars is, amely gátlóként lép fel. A Mars az 5. házcsúcs ura és almutene is, de terméketlen jegyben áll. A gyermekből részesülés pontja a Vízöntő 28. fokán, illetve almutene a Szaturnusz sem tud gyermeket adni.

A gyermekek nemére történő következtetés a szignifikátorok és jegyeik nemiségéből adódik. A Jupiter férfias égitest, nőies jegyben tehát ez lehet fiú és lány is. A szerencséből részesülés pontja semleges, az urát a Vénuszt vizsgáljuk, amely nőies, de férfias jegyben áll. Tehát nem egyértelmű. Az viszont nagyon beszédes, hogy mikor születtek meg a gyerekei.

Mikor születtek tehát Nash gyermekei?

1953.06.19. John David Stier – Merkúr főfirdaria – Jupiter alfirdaria

1959.05.20 John Charles Martin Nash – Merkúr főfirdaria – Vénusz alfirdaria

Kiemelt figyelmet érdemel az a tény, hogy a Vénusz alfiradriában született fiú örökölte apja paranoid skizofréniáját. A Jupiter erősen áll Nash képletében nincs kapcsolatban ártó égitesttel, semmi nem gyengíti. Tehát jótevő hatását szabadon tudja megnyilvánítani. A Vénusz ezzel szemben eleve a sötét 12.házban áll és egyszer sújtja a Nap, mivel túl közel áll hozzá, illetve szembenállásával sújtja a Szaturnusz is.

A Jupiter triplicitás urainak a Nap előtt vagy Nap után felkelő helyzete fogja mutatni, hogy a gyermekáldás inkább életének korai vagy késői szakaszában történik-e. A Jupiternek a három triplicitás ura a Vénusz, Hold és a Mars. Mind a három égitest a Nap előtt kell fel, azaz korai gyermekáldásra utal.

A gyermekekkel kapcsolatos tapasztalásokat érdemes megvizsgálni az 5.ház – a gyermekek házában is. Az 5. ház ura és almutene a Mars, amely a 10.házba kerül. Tehát Nash életében jelentőségteljesen megjenekik a gyermek, mint tapasztalat, illetve ezekben a tapasztalatokban újra viszontlátjuk a 12.házat, távolság, nehézség formájában. Első gyermekével betegésge miatt megszakadt a kapcsolata egy ideig.

Még számtalan dologra ki lehet térni Nash életével kapcsolatban, mert még szót sem ejtettünk a létezés kevésbé megfogható részeiről, amelyekkel a középkori asztrológia foglalkozik: a hit vizsgálata, az isten szolgálatának útja, illetve „karmikus kötelessége”, és nem utolsó sorban az életfeladat…A következő részben kitérünk ezekre a részletekre is.